Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Admiterea in notariat - Teste grila si sinteze teoretice

editia a 3-a revizuita si adaugita
ISBN/ISSN: 978-606-27-0873-3
Editura: Hamangiu
100,00 lei
90,00 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

Admiterea in notariat - Teste grila si sinteze teoretice, ajunsa la cea de a treia editie, face parte din binecunoscuta serie Concursuri si examene care grupeaza toate lucrarile de fise, sinteze, spete si grile publicate de Editura Hamangiu si care este dedicata in special candidatilor la examenele si concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice. Recenta modificare a tematicii si bibliografiei concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar, dar si completarile aduse legislatiei notariale, au impus revizuirea si adaugirea prezentei lucrari.

Reunind in continutul ei sinteze teoretice de drept notarial, teste grila, cu una sau doua variante de raspuns, realizate conform tematicii de examen, si nu in ultimul rand, modele recapitulative cu ajutorul carora candidatii sa poata verifica singuri asimilarea materiei si cum s-ar descurca in conditii de examen, Admiterea in notariat - Teste grila si sinteze teoretice reprezinta un instrument necesar tuturor celor care isi propun sa acceada in profesia de notar.

Cuprinsul prezentei editii:
•    sinteze teoretice de drept notarial pentru pregatirea temeinica a concursului;
•    teste grila in materia dreptului notarial – unice in acest moment intr-o lucrare de specialitate –, a dreptului civil si a dreptului procesual civil, insotite de explicatii ale variantelor de raspuns;
•    modele recapitulative realizate dupa tiparul subiectelor de examen, fiecare cuprinzand cate 100 de intrebari din toate materiile testate;
•    tematica si bibliografia examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar.

Prin prisma ultimelor schimbari aduse tematicii de concurs, s-a procedat la elaborarea minutioasa a sintezelor recapitulative in materia institutiilor de drept notarial si a grilelor insotite de o motivare ampla a solutiilor alese, ocupand o parte substantiala din intregul volum, s-a renuntat la sintezele de drept civil, intrucat materialul recapitulativ poate fi regasit si in alte lucrari de specialitate, de pilda Fise de drept civil, editia a 2-a, revazuta si adaugita, coordonata de Gabriel Boroi si Mona Maria Pivniceru.

Parcurgand astfel prezentul material in vederea aprofundarii cunostintelor in acest domeniu, candidatul sau studentul va putea asimila cu mai mare usurinta si eficienta informatiile necesare, avand in permanenta si posibilitatea verificarii acestora.

 • PARTEA I. SINTEZE TEORETICE
  • A. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII NOTARIALE
   • 1. ACTIVITATEA NOTARIALĂ. DISPOZIŢII GENERALE
   • 2. COMPETENŢA NOTARULUI PUBLIC
    • 2.1. Atribuţiile notarului public
    • 2.2. Competenţa notarului public
     • 2.2.1. Competenţa generală a notarului public
     • 2.2.2. Competenţa teritorială a notarului public
    • 2.3. Conflictele de competenţă între notarii publici: (art. 16 din Legea nr. 36/1995)
   • 3. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII NOTARILOR PUBLICI
    • 3.1. Organizarea, funcţionarea şi evidenţa notarilor publici
    • 3.2. Actualizarea numărului de notari publici
    • 3.3. Dobândirea calităţii de notar public
     • 3.3.1. Drepturile şi îndatoririle notarului stagiar
    • 3.4. Numirea în funcţia de notar public
    • 3.5. Încetarea calităţii de notar public
     • 3.5.1. Cazuri de încetare a calităţii de notar
     • 3.5.2. Depunerea şi soluţionarea cererii
     • 3.5.3. Consecinţele ulterioare încetării calităţii de notar
    • 3.6. Suspendarea din exerciţiul funcţiei de notar public
     • 3.6.1. Cazuri de suspendare
     • 3.6.2. Solicitarea şi dispunerea suspendării
  • B. CAMERA NOTARILOR PUBLICI
   • 1. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANE DE CONDUCERE
   • 2. ADUNAREA GENERALĂ A CAMEREI
    • 2.1. Întrunirea
    • 2.2. Convocarea
    • 2.3. Constituirea legală
    • 2.4. Adoptarea hotărârilor
    • 2.5. Atribuţii
   • 3. COLEGIUL DIRECTOR AL CAMEREI
    • 3.1. Membrii Colegiului director al Camerei
    • 3.2. Întrunirea
    • 3.3. Convocarea
    • 3.4. Constituirea legală
    • 3.5. Adoptarea deciziilor
    • 3.6. Atribuţii
   • 4. PREŞEDINTELE COLEGIULUI DIRECTOR AL CAMEREI
    • 4.1. Acte emise
    • 4.2. Atribuţii
  • C. UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
   • 1. CARACTERIZARE ŞI ATRIBUŢII
    • 1.1. Funcţiile Uniunii
    • 1.2. Atribuţiile Uniunii
    • 1.3. Membrii: drepturi şi îndatoriri
     • 1.3.1. Drepturile membrilor Uniunii
     • 1.3.2. Obligaţiile membrilor Uniunii
   • 2. ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNIUNII
   • 3. CONGRESUL
    • 3.1. Întrunire
    • 3.2. Convocare
    • 3.3. Constituirea legală
    • 3.4. Adoptarea hotărârilor
    • 3.5. Atribuţiile Congresului
   • 4. CONSILIUL UNIUNII
    • 4.1. Întrunire şi convocare
    • 4.2. Constituire legală
    • 4.3. Adoptarea hotărârilor
    • 4.4. Atribuţiile Consiliului Uniunii:
   • 5. BIROUL EXECUTIV
    • 5.1. Întrunirea şi convocarea
    • 5.2. Constituirea legală
    • 5.3. Adoptarea deciziilor
    • 5.4. Atribuţiile Biroului executiv
   • 6. PREŞEDINTELE UNIUNII
   • 7. ENTITĂŢI DIN CADRUL UNIUNII
    • 7.1. Institutul Notarial Român (INR)
    • 7.2. Casa de Asigurări a Notarilor Publici
    • 7.3. Casa de Pensii a Notarilor Publici
    • 7.4. Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN)
  • D. ARHIVA ŞI EVIDENŢA ACTIVITĂŢII NOTARIALE
   • 1. ARHIVA BIROULUI NOTARIAL
   • 2. EVIDENŢA FINANCIAR-CONTABILĂ
  • E. CONTROLUL ACTIVITĂŢII NOTARIALE
   • 1. CONTROLUL JUDECĂTORESC ASUPRA ACTIVITĂŢII NOTARIALE
    • 1.1. Mijloace procesuale prevăzute de lege
    • 1.2. Acţiunea în anulare
     • 1.2.1. Competenţa materială şi teritorială
     • 1.2.2. Reguli după care are loc judecata
     • 1.2.3. Soarta actului până la anulare
     • 1.2.4. Efectele anulării
    • 1.3. Plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial
     • 1.3.1. Situaţii în care se poate respinge îndeplinirea actului notarial
     • 1.3.2. Caracterul facultativ al încheierii de respingere
     • 1.3.3. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea
     • 1.3.4. Termenul de exercitare
     • 1.3.5. Reguli privind judecarea plângerii
     • 1.3.6. Obligativitatea hotărârii judecătoreşti
   • 2. CONTROLUL PROFESIONAL ADMINISTRATIV
  • F. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE NOTARILOR PUBLICI
   • 1. DREPTURILE NOTARILOR PUBLICI
   • 2. OBLIGAŢIILE NOTARILOR PUBLICI
  • G. RĂSPUNDEREA NOTARILOR PUBLICI
   • 1. RĂSPUNDEREA CIVILĂ A NOTARILOR PUBLICI
    • 1.1. Consideraţii generale privind răspunderea civilă a notarilor publici
    • 1.2. Asigurarea şi răspunderea profesională
   • 2. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A NOTARILOR PUBLICI
    • 2.1. Abaterile disciplinare
    • 2.2. Exercitarea acţiunii disciplinare
    • 2.3. Organul competent, reguli de judecată şi căi de atac
    • 2.4. Buna reputaţie a notarului public
    • 2.5. Sancţiuni disciplinare aplicabile notarului public
  • H. DISPOZIŢII COMUNE/GENERALE. REDACTAREA ACTELOR
   • 1. REDACTAREA ÎNSCRISURILOR ŞI ÎNDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE
   • 2. CONSTATAREA IDENTITĂŢII, DOMICILIULUI SAU/ŞI CAPACITĂŢII PĂRŢILOR
   • 3. ÎNCHEIEREA DE ÎNDEPLINIRE A ACTULUI NOTARIAL
   • 4. ÎNDREPTAREA SAU COMPLETAREA ACTULUI NOTARIAL
  • I. PROCEDURA AUTENTIFICĂRII
   • 1. CONSIDERENTE GENERALE ÎN PROCEDURA AUTENTIFICĂRII
    • 1.1. Cererea de autentificare
    • 1.2. Stabilirea identităţii părţilor
    • 1.3. Verificările notarului public în cadrul procedurii de autentificare
    • 1.4. Luarea consimţământului şi semnarea înscrisului
    • 1.5. Cazuri particulare de luare a consimţământului
    • 1.6. Numărul de exemplare redactate
    • 1.7. Încheierea de autentificare
   • 2. CAZURI PARTICULARE ÎN PROCEDURA AUTENTIFICĂRII
    • 2.1. Autentificarea testamentului
    • 2.2. Autentificarea altor acte notariale
  • J. PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ
   • 1. DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE
    • 1.1. Deschiderea procedurii succesorale notariale
    • 1.2. Competenţa notarului public de soluţionare a procedurii succesorale
    • 1.3. Dovada decesului şi a ultimului domiciliu
   • 2. MĂSURI DE INVENTARIERE ŞI CONSERVARE A BUNURILOR SUCCESORALE
    • 2.1. Inventarierea bunurilor succesorale
    • 2.2. Conservarea bunurilor succesorale
   • 3. DESFĂŞURAREA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE
    • 3.1. Dreptul de opţiune succesorală
    • 3.2. Stabilirea calităţii celor care vin la moştenire
    • 3.3. Documentaţia solicitată de notar
    • 3.4. Probele administrate în procedura succesorală
    • 3.5. Citarea celor care au vocaţie la moştenire
   • 4. SUSPENDAREA PROCEDURII SUCCESORALE
   • 5. ÎNCHEIEREA PROCEDURII SUCCESORALE
   • 6. CERTIFICATE EMISE DE NOTARUL PUBLIC ÎN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE
    • 6.1. Certificatul de moştenitor
    • 6.2. Certificatul de executor testamentar
    • 6.3. Certificatul de calitate de moştenitor
    • 6.4. Certificatul de moştenitor suplimentar
    • 6.5. Certificatul de vacanţă succesorală
   • 7. ÎNCHEIEREA PRIVIND VERIFICĂRILE EFECTUATE ÎN EVIDENŢELE SUCCESORALE ALE CAMEREI NOTARILOR PUBLICI ŞI ALE UNIUNII
    • 7.1. Sediul materiei
    • 7.2. Competenţa eliberării încheierii privind verificările efectuate în evidenţele succesorale
    • 7.3. Termenul de eliberare a încheierii privind verificările efectuate în evidenţele succesorale
    • 7.4. Procedura eliberării încheierii şi soluţiile privind verificările efectuate în evidenţele succesorale
    • 7.5. Conţinutul încheierii privind verificările efectuate în evidenţele succesorale
    • 7.6. Înregistrarea şi arhivarea
  • K. PROCEDURA MEDIERII ŞI ARBITRAJULUI PENTRU SOLUŢIONAREA LITIGIILOR INTERPROFESIONALE
   • 1. DISPOZIŢII COMUNE PROCEDURII MEDIERII, CÂT ŞI ARBITRAJULUI
   • 2. PROCEDURA MEDIERII
   • 3. PROCEDURA ARBITRAJULUI
  • L. PROCEDURA DIVORŢULUI
   • 1. DIVORŢUL PRIN ACORDUL SOŢILOR PE CALE JUDICIARĂ
   • 2. DIVORŢUL PRIN ACORDUL SOŢILOR PE CALE ADMINISTRATIVĂ
   • 3. DIVORŢUL PRIN ACORDUL SOŢILOR PE CALE NOTARIALĂ
    • 3.1. Competenţa notarului public în vederea desfacerii căsătoriei
    • 3.2. Cererea de divorţ
    • 3.3. Desfăşurarea procedurii divorţului în faţa notarului public
    • 3.4. Ancheta psihosocială în cazul divorţului cu minori
    • 3.5. Certificatul de divorţ
    • 3.6. Soluţii în procedura divorţului pe cale notarială
     • 3.6.1. Încheierea de admitere a cererii de divorţ
     • 3.6.2. Încheierea de respingere a cererii de divorţ
   • 4. ÎNREGISTRAREA ŞI ARHIVAREA
  • M. RESPINGEREA UNUI ACT SAU A UNEI PROCEDURI NOTARIALE
   • 1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND RESPINGEREA UNUI ACT SAU A UNEI PROCEDURI NOTARIALE
   • 2. REGULI PRIVIND JUDECAREA PLÂNGERII ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE RESPINGERE
  • N. LEGALIZAREA SEMNĂTURILOR ŞI A SIGILIILOR
   • 1. SEDIUL MATERIEI
   • 2. COMPETENŢA
   • 3. PROCEDURA LEGALIZĂRII SEMNĂTURILOR ŞI A SIGILIILOR
   • 4. ÎNREGISTRARE ŞI ARHIVARE
  • O. DAREA DE DATĂ CERTĂ ÎNSCRISURILOR
   • 1. SEDIUL MATERIEI
   • 2. COMPETENŢA
   • 3. PROCEDURA DĂRII DE DATĂ CERTĂ
   • 4. ÎNREGISTRARE ŞI ARHIVARE
  • P. CERTIFICAREA UNOR FAPTE. CERTIFICAREA PROCESELOR VERBALE SAU HOTĂRÂRILOR ORGANELOR COLEGIALE
   • 1. SEDIUL MATERIEI
   • 2. COMPETENŢA
   • 3. PROCEDURA CERTIFICĂRII UNOR FAPTE
    • 3.1. Faptul că o persoană se află în viaţă
    • 3.2. Faptul că o persoană se află într-un anumit loc
    • 3.3. Faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea
    • 3.4. Faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia
    • 3.5. Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe
    • 3.6. Certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe
    • 3.7. Certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe
   • 4. ÎNREGISTRARE ŞI ARHIVARE
  • R. LEGALIZAREA COPIILOR DUPĂ ÎNSCRISURI
   • 1. SEDIUL MATERIEI
   • 2. COMPETENŢA
   • 3. PROCEDURA LEGALIZĂRII COPIILOR DUPĂ ÎNSCRISURI
   • 4. ÎNREGISTRARE ŞI ARHIVARE
  • S. PRIMIREA ÎN DEPOZIT DE ÎNSCRISURI ŞI DOCUMENTE
   • 1. SEDIUL MATERIEI
   • 2. COMPETENŢA
   • 3. PROCEDURA PRIMIRII ÎN DEPOZIT
   • 4. ÎNREGISTRARE ŞI ARHIVARE
  • T. ELIBERAREA DE DUPLICATE ALE ÎNSCRISURILOR ŞI RECONSTITUIREA ACTELOR NOTARIALE ORIGINALE
   • 1. ELIBERAREA DE DUPLICATE ALE ÎNSCRISURILOR NOTARIALE
   • 2. RECONSTITUIREA ACTELOR NOTARIALE ORIGINALE
 • PARTEA A II-A. TESTE GRILĂ
  • A. DREPT NOTARIAL
   • Capitolul I. Teste grilă
   • Capitolul al II-lea. Răspunsuri şi explicaţii
  • B. DREPT CIVIL ŞI PROCESUAL CIVIL
   • Capitolul I. Teste grilă
   • Capitolul al II-lea. Răspunsuri și explicații
 • PARTEA A III-A. MODELE RECAPITULATIVE
 • MODELUL 1
 • Răspunsuri
 • MODELUL 2
 • Răspunsuri
 • MODELUL 3
 • Răspunsuri
 • TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI SAU CONCURSULUI PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE NOTAR STAGIAR
 • BIBLIOGRAFIE
Detalii tehnice
Data Aparitiei ian. 2018
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 528
Format 200x240 mm
Editie a 3-a
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare - editia a 8-a - mart 2017

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat 21 martie 2017

Studiu introductiv – Analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 17/2017 – Roxana Stanciu
30,00 lei 27,00 lei

Legea notarilor publici

Comentariu pe articole
139,00 lei 125,10 lei